فصلنامه سفینه- درباره نشریه
معرفی نشریه سفینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/2 | 
 
عنوان نشریه مطالعات قرآن و حدیث سفینه
صاحب امتیاز مؤسسه فرهنگی نبأ مبین
زبان نشریه فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه ها)
نظم انتشار فصلنامه
شاپای چاپی ۰۶۸۹-۱۷۳۵
کشور - شهرمحل انتشار ایران- تهران
سال آغاز انتشار ۱۳۸۲
وضعیت دسترسی آزاد دسترسی به متن کامل همه مقالات رایگان است.
هزینه انتشار مقاله مبلغ یک میلیون تومان دریافت میشود.
قالب مقالات pdf
روش ارجاع دهی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سفینه:
http://safinahmagazine.ir/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب