فصلنامه سفینه- فرم تعهد
فرم تعهد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/12 | 
  بسمه تعالی
 
سردبیر محترم نشریه"تخصصی قرآن و حدیث سفینه" 
 
  باسلام
  احتراما،به پیوست فایل الکترونیکی word) و (pdf از مقاله با عنوان .......................................................................................................  با توجه به اصول مندرج در راهنمای تدوین و ارسال مقاله نشریه "تخصصی قرآن و حدیث سفینه" تهیه و تنظیم شده است برای چاپ در آن نشریه ارسال می گردد، ضمنا موارد زیر تعهد می گردد :
  1. این مقاله و یا بخشی از آن پیش از این در هیچ نشریه­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.
  2. این مقاله تنها به منظور بررسی و چاپ به نشریه "تخصصی قرآن و حدیث سفینه" ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی نشریه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
  3. این مقاله در نتیجه فعالیت های پژوهشی اینجانب و همکاران به شرح جدول ذیل تهیه و تحریر گردیده و حقوق همه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­اند رعایت شده است.
  4. در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق پژوهشی و حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ها، سازمان ها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است.
  5. در صورتیکه نویسنده مسئول پس از شروع مراحل داوری از چاپ مقاله انصراف حاصل نماید، هزینه داوری حسب اعلام دفتر مجله قابل قبول بوده و پرداخت می‌شود.
  مشخصات نویسندگان مقاله که در آن نویسنده مسئول نیز مشخص شده است به شرح جدول ذیل می باشد:
 
  مشخصات نویسندگان مقاله به ترتیب مندرج در متن مقاله:
 
نام و نام خانوادگی  
ORCID
آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی محل کار تلفن همراه  
ایمیل آدرس
 
امضاء
  ۱  
 
             
  ۲  
 
             
  ۳  
 
             
  ۴  
 
             
  ۵  
 
             
  ۶  
 
             
    * ـ نام ونام خانوادگی، نشانی پستی و ایمیل آدرس نویسنده مسئول:
 
 
                                                                                                                                                                          نام ونام خانوادگی نویسنده مسئول:
                                                                                                                                                                           تاریخ و امضاء:
لازم به ذکر است این فرم بایستی به صورت اسکن به ایمیل نشریه " تخصصی قرآن وحدیث سفینه " ارسال گردد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سفینه:
http://safinahmagazine.ir/find.php?item=1.115.17.fa
برگشت به اصل مطلب