فصلنامه سفینه- اهداف و چشم انداز
اهداف و چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/27 | 
چشم انداز
مجله قرآنی و حدیث سفینه آماده پذیرش مقاله در دو حوزه علوم قرآن و حدیث
  با رویکرد مباحث مورد نیاز و روز و نقد آراء و فرضیات جدید در حوزه علوم قرآن و حدیث است. . مقاله‌ها باید مسأله ­محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های تازه و جدیدِ پژوهشگران حوزۀ قرآن و حدیث را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد تا پژوهشهای خُرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعۀ علمی، هم‌افزایی یابند و بستر مناسب برای تحوّل علوم انسانی را فراهم سازند.
اهداف

۱- ترویج معارف اصیل اسلامی از طریق انتشار نشریه
۲- تبیین حقایق دینی ناکاویده یا نوکاویده
۳- ژرف‌نگری در مسائل با کیفیت بالای علمی
۴- گسترش پژوهش‌های جدید در حوزه معارف دینی
۵- ایجاد هماهنگی منطقی میان محققین و پژوهشگران حوزه و دانشگاه
۶- ایجاد فضای مناسب برای دانش‌پژوهان جوان حوزه و دانشگاه
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سفینه:
http://safinahmagazine.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب