فصلنامه سفینه- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/26 | 
          مدیرمسئول: دکترمحمدحسین شهری
          دکتر رضا برنجکار /
استاد دانشگاه تهران
           دکتر پروین بهارزاده/ دانشیار دانشگاه الزهراء
            دکتر احمد بهشتی/ استاد دانشگاه تهران
            دکتر منصور پهلوان/ استاد دانشگاه تهران
            دکتر جلیل تجلیل/ استاد دانشگاه تهران
            دکتر مهدی دشتی/ دانشیار دانشگاه علّامه طباطبایی
            دکتر محمّدمهدی رکنی/ استاد دانشگاه فردوسی مشهد
            دکتر علی شیخ‌الاسلامی/ استاد دانشگاه تهران
            حجّت‌الاسلام حسن طارمی‌راد/ دانشیار دانشنامه جهان اسلام
            دکتر نهلا غروی نائینی/ استاد دانشگاه تربیت مدرّس
            دکتر مجید معارف/ استاد دانشگاه تهران
            دکتر سیّدمحسن میرباقری/ دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
            و به یاد استاد فقید: دکتر حسین علی محفوظ/ استاد دانشگاه بغداد
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سفینه:
http://safinahmagazine.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب